Skrevet af Dion Moesgaard Tang

”Forandring fryder” og det er noget BKOOL har taget til sig og i september lancerede de en helt ny hjemmeside og et nyt software. Det har gjort, at interfacet er blevet ændret markant i forhold til, hvordan det var, da jeg for knap et år siden lavede min gennemgang af den daværende hjemmeside og software. Derfor er det på tide, at jeg får udarbejdet en gennemgang af den nye hjemmeside, så alle kan komme hurtigt og godt i gang med hometrainersæsonen.

Der er samtidig gået nogle uger siden mit sidste race og jeg har haft tid til at lege ordentligt med den nye hjemmeside og jeg er faktisk positiv overrasket efter at have brugt noget tid med den. Jo, nogle ting er knap så lettilgængelige som før, men på den anden side er den uhyre effektiv, hvis man bare vil i gang med at træne ASAP.

I artiklen vil fokus ligge på, hvordan man opretter og indstiller en session, da de andre funktioner i høj grad går igen. Hvis man vil have den fulde tur af alle features er man velkommen til at kigge i den gamle artikel, der findes her.

Strukturen for gennemgangen vil være, at jeg først hurtigt gennemgår ændringerne ved selve hometraineren. Derefter vil jeg hurtigt gennemgå de overordnede ændringer for de faner, der findes ud over ”Sessions”. Sidst vil jeg gå i dybden med, hvordan man laver og indstiller en session, de forskellige typer sessioner, hvordan man selv laver en rute og hvordan den nye simulator virker. Afslutningsvis vil jeg komme med min vurdering af, hvorvidt der er tale om en forbedring.

OBS: At BKOOL har ændret deres hjemmeside og deres software har INGEN betydning for, hvilken hometrainer du kan bruge. Derfor kan du både bruge den gamle BKOOL Connect Sport, samt de to nye hometrainere, Classic og Pro, til softwaren. Sidst betyder den nye software, at ALLE hometrainerne (endelig) kan bruges til Mac og Tablets.
 

Ændringer på hometraineren.

Den store ændring på selve hardwaren, hometraineren, er, at man nu kan vælge mellem to hometrainere. BKOOL Classic Trainer og BKOOL Pro Trainer.

Classic Trainer minder på mange måder om den gamle BKOOL Connect Sport. Den største ændring er vægten, der er ændret fra ca. 14 kg til 11,7 kg. Ellers er der i store træk tale om den gamle BKOOL hometrainer.

Pro Trainer er den store nyhed. Her har BKOOL redesignet rammen så den fylder mindre i sammenklappet tilstand, men samtidig kan slås ud, så den bliver mere stabil, hvis der er behov for det. Samtidig er låsemekanismen ændret lidt, så den er lettere at indstille til bredden på din bagaksel. Sidst er den væsentligste ændring selve motoren/modstanden.

Her skulle Pro Trainer i forhold til Classic Trainer være mere flydende og realistisk i overgangene mellem stigninger. Ved Classic Trainer og den gamle trainer kan man opleve, at når man går fra 2% til 8% stigning, vil dette kunne opleves som hakkende skift, hvor modstanden ændres på sekundet. Ved Pro Trainer skulle dette efter sigende foregå mere flydende. Jeg har ikke selv afprøvet det, men har set et par stykker skrive, at det foregår ganske flydende og realistisk.

En anden stor ændring ved motoren er støjniveauet. Her skulle der være tale om en forskel på hele 10 db og efter kort at have hørt den nye hometrainer vil jeg sige, at det faktisk gør ret så meget. Den lyder virkelig ikke af noget.

Således ændringerne ved hometraineren. Næste afsnit vil som nævnt gennemgå de overordnede ændringer på hjemmesiden.
 

Overordnede ændringer

Overordnet set har BKOOL forsimplet designet. I denne proces har de lavet selvstændige overkategorier (i topbjælken), som ses på billedet herunder. Således kan man vælge mellem ”Session” (som jeg går i detaljer med), ”My Activity”, ”Share” og ”Store”.Den sidste fane ”Store” vil jeg ikke rigtigt berøre, da det sådan set bare er deres, ja, ”Store”. Her kan du købe premium medlemskab, reservedele eller en hometrainer, dog kan man ikke få sendt hometrainere til Danmark mere, hvilket nok skyldes, at BKOOL Nordic er kommet til. I forhold til køb af Premium vil jeg igen lige nævne, at man lige skal logge ud og ind igen efter man har købt adgang før man kan bruge funktionerne – men som man kan se har jeg selv uden premium adgang til langt de fleste features (købte først premium efter lidt leg inde på hjemmesiden, derfor der står ”Get Premium” oppe i højre hjørne.).

En ny detalje jeg vil nævne er ”Points”, der står under éns profil og som man optjener gennem de ruter man kører. Indtil videre har man ikke rigtig noget at bruge point til, men BKOOL skriver ”… Soon you’ll be able to use them in a fun way”. Hvad det betyder aner jeg ikke, men spændende er det.
 

My Activity

Under ”My Activity” findes underkategorier, der før lå under “your sessions” eller “your history”, samt den overordnede fane for “Plans”, altså træningsplaner. Herunder ses ”History” fanen – ja det er langt tid siden jeg har trænet på hometraineren ;)Det er også under Activity – History, at man eksporterer. Det gør man på følgende måde: Du klikker på navnet af den session du vil eksportere, fx ”Honister Pass-Newlands Pass-Whinlatter Pass”, som er mit seneste pas (i øvrigt en mega fed rute).

Derefter kommer du ind på nedenstående skærm, hvor man ved at trykke på den graf med pil udad kan vælge, at eksportere i det format man ønsker.
I skrivende stund er der dog problemer med at eksportere i GPX, TCX og HRM, men lad os håbe BKOOL får rettet det. Jeg har i hvertfald tidligere kunne eksportere i GPX.

I sammenhæng med eksportering, er det også under ”My Activity”, at man importerer træningspas. Dette kan gøres fra sin Garmin, BKOOL App’en, fra en fil eller manuelt indtaste en session. Som er den fane jeg er under i nedenstående billede.I store træk er hjemmesiden meget selvforklarende under disse faner og som man kan se i billedet ovenfor, så står der tydeligt, hvad man skal indtaste, hvor.

Som på den gamle hjemmeside kan man også lave en generel analyse af sin aktivitet under ”Analysis” fanen. På billedet nedenunder ses, at man kan afgrænse en periode og se aktiviteterne og få et hurtigt overblik over, hvor flittig (eller, som i mit tilfælde, uflittig) man har været på hometraineren.
Under ”Analysis” kan man også komme ind til skærmen, hvor man eksporterer. Det gør man ved at klikke på en session, så navnet på sessionen popper op under oversigtslinjen (som det ses i ovenstående billede). Her kan man så igen klikke på navnet og man kommer ind på en oversigt over træningspasset, hvor man kan eksportere på samme vis som før.
 

Share

Herunder finder man alle de sociale funktioner, såsom ”Now at Bkool!”, ”Rankings”, ”Leagues”, ”Groups” og ”Friends”. Før i tiden lå det i store træk under ”Groups”, med undtagelse af ”Rankings”, der lå under ”Sessions”. Igen er det i store træk selvforklarende.

”Now at Bkool!” er nyheder. ”Rankings” er, hvordan du rangerer på de ruter du har kørt. ”Leagues” er ligaer, hvor man skal køre en række løb mod diverse BKOOL-brugere. ”Groups”: De grupper du er medlem af. Og ”Friends” er der du finder nye venner, inviterer venner til BKOOL eller sender venneanmodninger. Hvis du vil søge efter venner kan du også bruge forstørrelsesglasset i topmenuen ved siden af ”Store” og søge på et bestemt navn.
 

Videre i teksten – Sessions

Med ovenstående hurtige gennemgang vil jeg nu gå videre til det vi alle vidst synes er det sjoveste ved BKOOL, ”Sessions”. Afsnittet her vil blive delt op i, hvordan man finder en session og planlægger den. Herefter vil jeg vise, hvordan man mere teknisk går til værks i at indstille en rute. I dette afsnit vil jeg også komme ind på, hvordan man selv uploader en rute eller laver den manuelt. Sidst vil jeg kort forklare, hvad man kan under ”Featured”, ”Video search tool”, ”Favorites” og ”Create plan”.
 

At finde og planlægge en session

Som indledende bemærkning er det værd at sige, at hjemmesiden som standard, når man planlægger en session, planlægger den til at blive kørt næste dag. Således bliver dato sat til dagen efter, men dette betyder blot, at den vil lægge under ”Scheduled” til og med den dag, hvorfor man kan køre den lige efter man har planlagt ruten. Altså betyder det også, at hvis man selv indstiller en rute til at blive kørt en måned frem, vil den ligge under ”Scheduled” ind til man kører den eller til man overskrider datoen – en ”sidste salgsdato” om man vil.

Med dette for øje: Lad os komme i gang og få planlagt en session.
 

GPS

Det første man møder, når man går ind under ”Sessions” er: ”Search”. Det er her, at man søger efter ruter og planlægger ruter.Som standard er søgningen sat til GPS-ruter. Det vil sige ruter enten BKOOL eller brugere har programmeret via en GPS, hvorfor det er ruter med en ”realistisk” højdeprofil og simuleringer af den virkelige verden. Til venstre under denne fane, ser man en menu, hvor man kan indstille sine søgekriterier. Første felt ”Ignore completed” gør ganske enkelt, hvad den siger: Ignorerer de sessioner man allerede har kørt.

I næste felt kan man indstille om man vil søge på ruter, der strækker sig over en given distance eller over et bestemt tidsrum. Man kan ikke indstille indenfor fx 15-100 km, men søgningen vælger i stedet ruter ud fra om de cirka rammer det minuttal eller kilometerantal man har sat. Således vil søgningen, hvis jeg sætter distance til 40 km også finde ruter omkring 37-43 km.

Meget smart. Dog så jeg gerne, at man kunne vælge indenfor et bestemt spektrum (fx 15-30 km). Årsagen skal nok findes i, at hvis man søger efter tid skal den gerne ramme det tidsrum, men her kunne man igen sætte et interval.

Ud over distance og tid kan man også vælge, hvor teknisk svær ruten skal være. I den udregning tager BKOOL så hensyn til, hvor voldsomme stigninger der er. Under ”View” kan man vælge om det skal være 3D eller Video-ruter. Derudover kan man vælge om man vil have en rute tæt ved en by eller man kan indtaste et bestemt søgeord, fx Ironman, hvor de ruter der kommer frem har fået det navn. Sidst kan man vælge, hvem der skal have oprettet ruten – dig selv, venner, BKOOL eller brugere.

Når man så finder en rute man vil køre kan man blot trykke ”Schedule”, som vist i billedet herunder, men man kan også vælge ”Set up” i nederste højre hjørne af billedet af ruten for at konfigurere ruten mere specifikt.Inde under GPS kan man desuden vælge at få vist ruterne på et kort, som i nedenstående billede.


Under ”Map” popper ruterne så op som de blå ”pile”, der ses på billedet. Derudover er der en menu til højre, som man kan slå til og fra. Hvis man så klikker på en blå pil kan man så planlægge ruten til at køre med det samme eller indstille den, som jeg vil gå i dybden med senere.
 

No-GPS

Hvis man i stedet ønsker at køre en rute, der ikke er fra den virkelige verden kan man øverst i menuen til venstre vælge ”No-GPS”. Her kommer følgende skærm frem:De ruter man finder her er forudprogrammerede ruter med ”virtuelle” højdeprofiler. Ofte er de lavet af BKOOL selv, men som bruger kan du også selv lave sådan en rute, men det kommer vi til.

Under denne fane får man igen en række søgekriterier. Forskellen i forhold til GPS og No-GPS er, at man ikke kan søge ud fra ”map”-visning, ”City”-kriteriet er af gode grunde er forsvundet og det samme er ”Video”, men man kan stadig se ruten i deres nye 3D images.

Sidst er det under ”No-GPS”, at man kan planlægge en FTP-test, hvis man ønsker at køre sådan en. Denne test kan så bruges til at lave en træningsplan inde på BKOOL eller man kan få sin træner, hvis man har en sådan, til at udarbejde træningspas ud fra resultatet heraf. Som bemærkning hertil skal det siges, at watt-målere sjældent måler éns, hvorfor du ikke kan bruge en FTP-test, du har lavet med en anden watt-måler.
 

Velodrome

Det sidste type rute man kan køre er velodrome. Sidste sæson var det min yndlingsform og jeg er spændt på om den bliver erstattet i denne sæson på grund af de nye muligheder.Under velodrome er mulighederne for søgekriterier meget begrænsede. Her kan man kun vælge én rute, men i venstremenuen kan man vælge, hvor mange runder eller hvor lang tid man ønsker at køre i velodromen.

Samtidig kan man heller ikke vælge ”Set up” under ruten, som ved de andre typer. Det synes jeg sådan set er underligt, da jeg ofte lavede mange indstillinger på velodromen inden jeg gik i gang, men nu har man desværre ikke direkte adgang til dette mere. I stedet må man ind og indstille via ”Scheduled”, en lille omvej, men irriterende.
 

Overordnet

Overordnet set kan jeg godt lide deres nye søgefunktion. Den er ret logisk og ser man bort fra det med, at man ikke kan afgrænse ruter i tids- eller kilometerintervaller under GPS og No-GPS, samt man ikke kan trykke ”Set up” ved velodromen, så fungerer det ret ligetil.
 

Indstille en rute

I dette afsnit vil jeg vise, hvordan man går dybere ind i indstillingen af en rute og, hvordan man selv laver en rute.
 

”Set up” via ”Scheduled”

Der er to måder at tilgå de avancerede indstillinger af en rute. Den første har jeg vist ovenfor, hvor man trykker ”Set up” inde under ”Search”. Den anden er via ”Scheduled”. Dette vil jeg kort vise, hvordan man gør i følgende.

Når man trykker “Schedule” ved en rute bliver man taget til nedenstående skærm.

Som ses af billedet har jeg i dette filfælde planlagt to. Den ene en video-rute, den anden en velodrome.Hvis man så trykker ”see” under en rute kommer følgende skærm frem:For illustrationens skyld, på grund af mit ovenstående problem med ”Set up” af velodrome, har jeg valgt velodromen. Under ruten kan man trykke på rutens navn, ”Velodrome” i dette tilfælde. Her kommer følgende skærm frem:Herunder kan man så trykke ”Set up” og ændre de indstillinger jeg vil gennemgå i følgende.

Altså: to måder at gå til avancerede indstillinger: Den direkte via ”Search” og omvejen via ”Scheduled”, der skal bruges ved velodrome-sessioner.
 

”Set up” af rute

Når man trykker “Set up” er første mulighed, hvilke modstandere man vil have på, hvis man ønsker dette. Her har man to muligheder: (1) Ghost, som er andre BKOOL-brugere, der tidligere har kørt ruten. (2) Bots, som er ”robotter”, der er baseret på dit niveau.Under Ghost kan du så indstille hvilke Ghost, der skal være efter Resultater, Fitnessniveau, Brugere (dvs. venner eller alle) og du kan søge efter brugere. Samtidig kan du vælge om dine forrige tider skal vises.I forhold til Bots valgte man på den gamle hjemmeside, robotter efter fitnessniveau, og deres køreegenskaber på en given rute var således baseret på gennemsnitswatt i det fitnessniveau. Dette er lavet om på den nye hjemmeside. Her er Bots som nævnt baseret på dit fitness-niveau, men samtidig kan du vælge Bots med forskellige egenskaber. Det vil sige, at du kan vælge sprinter-typer, diesel-typer etc., som der kører forskelligt alt efter rute, i stedet for blot at køre et bestemt watt-tal i snit. DET ER MEGA FEDT!

Jeg antager, at dette betyder, at Bots i velodromen kan finde på bevidst at lægge sig i din slipstrøm eller sprinte fra dig, hvis du drafter på dem (man kan faktisk mærke forskel). Det glæder jeg mig til at lege med.

Næste skærm man kommer til i de avancerede indstillinger er ”Splits”. Her kan man vælge et interval, som man ønsker, at der bliver taget tid på. Her kan man så vælge om det skal være et interessepunkt (hvis man har en tid på det før), et bjerg eller en spurt.Således kan man indstille en rute som en tidskørsel eller en Tour-rute med indlagte spurter og så videre.

Næste kategori af indstillinger er ”Targets”. Med targets menes mål, som man ønsker at holde.Targets er meget brugbare, hvis man har et bestemt træningsprogram man kører efter, hvor du måles enten på Watt eller puls. Således kan man vælge Targets efter puls, watttal, kadence eller pulszoner (hvis de er indstillet i éns profil).

Næste indstilling er ”Details”.Herunder kan man indstille, hvilken dato ruten skal have ”sidste salgsdato” til. Samtidig kan man også sætte et kodeord på, hvis man ønsker at ruten kun skal være tilgængelig for dem, der kender koden.

Sidste skærm er ”Summary”. Her kan man se rutens højdeprofil, sværhedsgrad og, hvor mange ”point” man får ved at køre ruten. For at godkende de ændringer man har lavet skal man lige trykke ”Schedule” og så er ændringerne trådt i kraft.Den eneste note jeg har til denne proces er: Hvorfor kan jeg ikke se, bots, splits, targets og dato i summary? Det er ærligt talt mærkeligt, da et Summary jo netop skal vise, hvad ruten består af. Men det kan man så ikke.
 

Create a Route

I det ovenstående viste jeg, hvordan man planlagde en rute ud fra de ruter, der er på BKOOLs hjemmeside. I det følgende gennemgår jeg hurtigt, hvordan man selv laver en rute.

Første skridt er at gå ind under ”Sessions – Create a Route”. Her kan man vælge mellem ”Video editor” og således uploade sin egen video; fra sin Garmin og så lave en GPS-rute uden video; fra en fil og lave en GPS-rute uden video; eller lave en manuel rute.Det er nok den manuelle rute jeg synes der er mest interessant, da man under de avancerede indstillinger ikke længere kan ændre højdeprofil på en rute. I stedet kan man lave sin egen højdeprofil via den manuelle rute.

Nedenstående billede viser således, hvordan man kan indtaste segmenter med en bestemt stigning. I billedet har jeg valgt at indtaste alt efter distance, men man kan også vælge et bestemt tidsinterval, så man for eksempel siger, at man skal køre en 2% stigning i 10 minutter og det bliver så 10 minutter, uanset, hvor hurtigt du kører.Når man har indtastet de ønskede intervaller trykker man ”Import” og kommer så til følgende skærm.Det er sådan set basis-set up, hvor du indtaster navn på ruten, beskrivelse og kan indtaste password. Derudover kan du vælge om du vil planlægge ruten efter distance, tid eller om den skal planlægges til at blive kørt senere.

Når du er tilfreds trykker du ”Accept” og så er ruten lavet og tilgængelig på BKOOL. Alt efter om du har kodeord på eller ej kan alle køre den.

Det er sådan set sådan man laver sin egen rute. Ganske simpelt og effektivt.
 

Sessions – andre faner

I det følgende vil jeg kort gennemgå de andre faner under ”Sessions”.

Den første fane, ”Featured”, er populære ruter fra BKOOL, hos Venner, i forhold til anmeldelser eller dine seneste ruter.

”Video search tool” bruger man til at udelukkende søge efter video-ruter. Her kan man vælge efter om de skal være lavet af BKOOL eller af fællesskabet. Alle videoer hos BKOOL er gratis.

”Favorites” er dine favoritruter. Den lille stjerne der er nede i venstre hjørne ved siden af rutens navn, både under ”Search” og ”Video search tool” kan bruges til at gøre en rute til en favorit. Når du har gjort en rute til en favorit-rute vil den altid være tilgængelig i simulatoren og det er fedt!

”Create plan” er stedet, hvor du kan få lavet en træningsplan. Jeg har i den gamle anmeldelse gennemgået dette og der er ikke ændret noget her. Samtidig er det super simpelt og meget selvforklarende. Hvis man vil lave en plan anbefaler jeg, at man laver en FTP-test først, så man kan få en mere målrettet plan.
 

Overordnet

Alt i alt er jeg ret så begejstret for deres nye hjemmeside. Man kan det meste af, hvad man kunne før og manglerne er få. Samtidig er hjemmesiden mere selvforklarende og ud over nogle få manglende oversættelser er det hele faktisk rigtig flot lavet.

Savner jeg noget? Nej, ikke ud over, at man kan gå i ”Set up” af velodromen inde fra ”Search” af. Det er sådan set den eneste mangel, som jeg synes er slem. Ellers er de manglende oplysninger ved ”Summary” lidt irriterende, men det er ikke noget stort i mine øjne – man må bare tjekke en ekstra gang.

Efter at have gennemgået, hvordan man planlægger og indstiller en session vil næste afsnit gennemgå BKOOLs nye simulator-program – BKOOL Indoor.
 

BKOOL Indoor

Simulatoren eller BKOOL Indoor er det program, der forbinder BKOOLs hjemmeside med din BKOOL hometrainer. Dette betyder, at man ikke kan bruge BKOOL Indoor uden internetforbindelse, da programmet er afhængigt af internetsiden og samtidig kan man ikke bruge hometraineren uden BKOOL Indoor, samt internet. BKOOL er en online-platform.

Jeg vil strukturere gennemgangen med først at gennemgå settings og parring med hometraineren, hvorefter jeg vil gennemgå hovedmenuen og sidst vil jeg gennemgå, hvordan man kører en rute og mulighederne herunder.
 

Settings

Når man åbner hovedmenuen mødes man først af ”Live”. Det er dog ikke det, jeg vil fokusere på her. I stedet vil jeg lede opmærksomhed op mod venstre hjørne og ”Settings”.Når man trykker på dette ikon kommer man frem til denne menu.Her kan man vælge sprog, om parring med éns enheder skal foregå automatisk eller manuelt, lyd, slå musik til og fra og så videre. Menuen er i høj grad selvforklarende og derfor vil jeg kun gå i dybden med den manuelle parring. Dog vil jeg lige nævne ”Solo mode”, som er en funktion, der gør, at andre ikke kan deltage i din session og længere nede kan man også vælge ”Full Screen”, som er lækkert, hvis man ikke vil have forstyrrende elementer, der hopper op fra statusbarer eller lignende i Windows eller Mac-OS.

Så er det vidst også tid til at parre computer og hometrainer.
 

Manuel Parring

Hvis man vælger at slå Auto device pairing fra og trykker på ”Manual device pairing” kommer man ind på følgende skærm.I første omgang søger programmet efter enheder og hvis man kan se, at den har fundet de enheder man vil bruge kan man blot trykke ”Cancel”.

Herefter ser man følgende skærm, hvor man kan se de registrerede enheder. Ved at trykke ”Refresh” kan man få det søge efter nye enheder.Når man så har fundet alle de enheder man vil bruge klikker man i firkanten så der kommer et flueben frem og så er programmet parret med enheden. Fluebenet er meget vigtigt, da der ellers ikke sker noget som helst – jeg har været der, det var dumt!

Med dette hurtige crash course i settings kan vi gå videre til hovedmenuens indhold.
 

Hovedmenu

Tilbage i hovedmenuen er den første fane man møder, som nævnt, ”Live”. Her kan man se de sessioner, der er ved at blive kørt af andre BKOOL brugere, som man kan køre med på. I bundmenuen kan man indtaste en række søgekriterier, såsom distance eller tidsinterval (ligesom søgningen på hjemmesiden) og sætte kriterier for, hvilken sværhedsgrad man har lyst til at køre. Disse kriterier gælder så for alle de sessioner man finder under de forskellige faner. Menuen kan skjules via knappen ”Filter”.EDIT: Jeg har i lang tid søgt en løsning på, hvordan man finder hinandens rute, hvis man vil køre en rute sammen. Dem, som var med på det gamle system ved, at man der kunne invitere hinanden og de sociale funktioner var generelt bedre i forhold til sine venner. Dog har jeg fundet en, om ikke perfekt, løsning på dette via Søren Bonde, som jeg også har skrevet med herinde på bloggen et par gange.

Løsningen er, at man nede i højre hjørne i filteret kan trykke på en pil til højre:

Ved at trykke her kommer man frem til det avancerede søgefelt, hvor man så kan indtaste sin vens navn inde på BKOOL:

Det eneste man skal være opmærksom på er, at den, der har lavet ruten skal starte opvarmningen 10 minutter før man ønsker at køre og så skal man gerne være skarp i kommunikationen så alle afslutter opvarmningen samtidigt og derved kommer i gang med ruten samtidigt. (En mere detaljeret gennemgang findes inde på Facebook i gruppen "BKOOL - Dansk brugergruppe", hvor jeg selv er aktiv). EDIT SLUT.

Hvis man fjerner filteret, hvilket jeg har gjort ved næste billede kan man her se, hvilke enheder BKOOL Indoor har registreret og som er parret med computeren. Som man kan se på billedet har jeg ikke fået parret nogen enheder her, da de alle indikatorerne er røde. Hvis en enhed er parret med systemet er indikatorerne grønne i stedet.

Under næste fane, ”Programmed”, finder man de sessioner man selv har planlagt. Under ”Favorites” éns favoritsessioner. ”Latest videos” viser de senest uploadede videoer. ”Friends” viser, hvad dine venner har kørt for nyligt. ”Suggested” er anbefalinger. ”Picks” er tilfældigt udvalgte ruter. ”Mine” er de ruter du selv har uploadet til BKOOL, fx en rute du har kørt om sommeren og du så har registreret på hjemmesiden, den vil fremgå af denne fane og så kan du køre den. De sidste to faner, ”Leagues” og ”Groups” indeholder de planlagte sessioner i de leagues eller grupper, du er medlem af.

Hvis man ønsker at påbegynde en session kan man enten trykke på start-pilen eller ”Details”, for at se udvidede detaljer om sessionen. Hvis man ved en rute ser en hængelås, betyder dette, at det er en session eller en rute, der er sat op med kodeord som man skal kende kodeordet for at deltage.Nedenstående billede viser, hvordan ”Details” kan se ud. Her kan man se alle detaljer om den pågældende session.Først og fremmest ser man her højdeprofilen. Herunder kan man trykke på ”Video” og se et eksempel på videoen fra ruten, hvis det er tilgængeligt. Ved at trykke på ”Map” kan man se et kort over, hvor i verden passet foregår. Under ”Review” i ”Rider”-boksen kan man se de ryttere, der er programmeret til at deltage i sessionen. Sidst kan man i ”Bedst results” se, hvem der har de bedste tider på ruten.

Hvis man så vælger at køre ruten trykker man bare på ”Start” eller man kan gå tilbage og vælge en ny rute og starte den.

Man kan altid se detaljer på en rute uden at have forbundet hometrainer eller Ant+ stik. Hvis man trykker start og ikke har forbundet Ant+ stik eller hometraineren ikke er parret vil BKOOL Indoor give en meddelelse herom og så skal man enten forbinde et Ant+ stik eller parre programmet med hometraineren.

Her skal man nogle gange skifte lidt USB-porte for at få det op at køre og hvis man har Garmin Connect eller Ant Agent kørende er det en god idé at lukke de programmer, så de ikke konflikter med BKOOL Indoor.
 

Køre en rute

Når man så trykker på start er det første, der sker, at simulatoren giver besked om, hvorvidt ”Voice Chat” er aktiveret, hvis notifikationen ikke er slået fra, men i en førstegangsopsætning er den ikke det. Herefter starter opvarmningen.

BKOOL er sådan indrettet, at man altid starter med 10 minutters opvarmning. Hvis man ikke ønsker dette skal man blot stoppe med at træde og så afbryder programmet opvarmningen efter nogle sekunder.I opvarmningsfeltet står der også, hvordan man kan ændre udseendet på simulatoren. Højre- og ventrepilene på tastaturet bruges således til at skifte mellem 2D, 3D, Video eller kort. Op og ned bruges til at fjerne den nedre menu eller vise den igen.

Under kortfunktionen kan man ved at trykke ESC vælge om man vil se kortet i satelit, vejkort eller ”3D” kort. Man kan også vælge om kortet skal ses ”flat” eller i en vinkel via det vinklede vindue til højre og pilene nedenunder bruges til at zoome ind og ud fra kortet. Samtidig kan man under indstillingerne vælge om ”Chat” skal være aktiv, om der må være tilskuere med, lydniveau mv.Under 3D og Video kan man ved at trykke på ESC også vælge kvaliteten af videoen. Det er ret rart, at man kan ændre det undervejs, hvis man finder ud af, at internetforbindelsen ikke er stærk nok alligevel.


Mere er der sådan set ikke ved at køre en BKOOL session. I næste afsnit vil jeg runde af og lufte mine tanker om det nye system.
 

Afslutning

Helt overordnet har formålet med denne artikel været at tage læseren i hånden, så enhver kan lave planlægge en session og indstille denne, eller lave en rute manuelt eller via GPS upload. Derfor håber jeg at ovenstående kan hjælpe dig godt i gang med din BKOOL hometrainer og deres hjemmeside. Lad mig dog afslutningsvis, kort fortælle lidt om mine tanker om det nye system.

Alt i alt synes jeg BKOOL har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Deres hjemmeside og deres simulator er blevet opdateret til en tidssvarende design. Hjemmesiden har nogle små oversættelsesproblemer og der er nogle funktioner, der godt kunne være lavet smartere eller ikke virker helt færdiggjorte, men det overordnede indtryk er rigtig godt.

I forhold til simulatorens funktion er denne blevet meget bedre. Der er flere funktioner og måden den fungerer på er rigtig fed. Dog kunne jeg godt have tænkt mig, at BKOOL havde brugt mere tid på at optimere dens performance, så den skulle bruge knap så meget computerkraft – gælder også hjemmesiden. Det er tydeligt, at når man sammenligner med eksempelvis computerspil, halter programmet efter i forhold til, hvad man kan relativt til computerkravende. Dog er det i småtingsafdelingen og ikke noget, der bør afholde nogen fra at købe en og det er forbedret i forhold til før BKOOL (selv min netbook kan køre simulatoren).

Samtidig er det et kæmpe fremskridt, at BKOOL har lavet programmet Mac-kompatibelt og lavet en App til tablets. Det eneste minus er her, at hvis man har en iPad med lightning-port, så skal man bruge en adapter fra lightning til 30-pin ud over et Wahoo Ant+ stik, men det er ikke BKOOLs skyld (ingen producenter har et lightning ant+ stik endnu).

I forhold til den nye hometrainer er mit indtryk også rigtig godt. Den larmer mindre er den og ser den mindre klodset ud.

Jeg håber det har været god, og ikke for lang, læsning og at det har hjulpet dig, da det jo er det, der er hele pointen. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer er du selvfølgelig mere end velkommen til at skrive dem i kommentar-feltet herunder. Ellers er der kun at sige: God træning!
Til toppen